Language :  
DATA KARYAWAN

NONAMA NIPJABATAN
1 Indriati Farida, SE., MM. 19640703 200112 2001 KAUR Admin & Akademik PSTK
2 Woro Ayu Satrya Putri, S.AB 860322 06 220653 Staf Admin. Akademik PSTK
3 Rifa Rahma Andriana, ST Staf Admin. Akademik PSTK
4 Agustina Rahayu, A.Md. Tenaga Laboran PSTK
5 Evi Sulviani Nengseh, A.Md. Tenaga Laboran PSTK
<< First< Prev 1 Next > Last >>