Hingga tahun 2016 sebanyak 37 mahasiswa PS S1 Teknik Kimia lulus dengan predikat cumlaude. Data Mahasiswa Cumlaude Program Studi S1 Teknik Kimia FTUB ditampilkan pada Tabel di bawah ini

No

Nama

NIM

IPK

1

INGGIT KRESNA M.

115061100111005

3.58

2

SUSILOWATI

115061100111002

3.78

3

DIAN NITA CITRA DEWI

115061101111013

3.74

4

SHARFINA WIDYANINGRUM

115061105111003

3.61

5

FRESHSYA ZATALINI

115061100111003

3.84

6

DHANANG EDY PRATAMA

115061101111007

3.88

7

LINDA EVANGELISTA

115061101111014

3.65

8

WIDYA ANGGI Y

115061101111016

3.75

9

ALFONSINA ABAT A.T.

115061100111027

3.69

10

DEWI NUGRAHANI

115061100111001

3.56

11

FARHA MAULIDA Z.

115061101111012

3.51

12

SITI ROMLAH N.B.

115061101111002

3.56

13

Lilis Triyowati A.

115061101111009

3.59

14

Afida khofsoh

115061100111031

3.75

15

Mutia Dhana F.

115061100111007

3.61

16

Cindy Mutiara Septani

115061100111006

3.87

17

Mariatul Khiftiyah

115061100111007

3.86

18

Ayu Indah Wibowo

115061101111011

3.76

19

Astrid Herawati

125061100111005

3.56

20

Priska Saraswati

125061107111008

3.55

21

Indah Khaeronnisa P.S.

125061107111010

3.59

22

Kevin Fajri

125061100111035

3.71

23

Itqon Harokah Harahap

125061107111012

3.55

24

Kristian Pardede 125061107111007

3.68

25

Zuh Rohtul Aulia 125061100111039

3.52

26

Achyarnis Zulfahmi 125061101111001

3.53

27

Octavina Novita Sari 125061100111003

3.50

28

Ardika Nurmawati 125061101111009

3.52

29

RB. Moh. Miftahol Arifin 125061100111009

3.58

30

Krisnanda Alif Bagus Wicaksono 125061100111045

3.64

31

Silva Kurniawan 125061101111012

3.77

32

Nalita Widya Restu 125061101111006

3.58

33

Mutiara Dita Arini 125061101111004

3.76

34

Siti Fatimah 125061100111006

3.63

35

Sofia Wahyu Ersa N. 125061100111043

3.59

36

Rizqi Tri Rachmawati 125061101111017

3.55

37

Belda Amelia Junisu 125061100111030

3.57